tham tu tu tim kiem

Dịch vụ thám tử tư tìm kiếm

Dịch vụ thám tử tư tìm kiếm

Được trở về ngôi nhà quen thuộc, em N.N.Huỳnh Nam (15 tuổi) mừng như muốn rơi nước mắt, đã hơn tháng qua, em ngủ ở đầu đường xó chợ, làm mọi việc để kiếm sống qua ngày từ lượm ve chai đến ăn cắp vặt,… Rồi em gặp một người đàn ông đứng tuổi, hứa(…)